3 Comments=====================================
| Lớp học I Tờ – www.facebook.com/lophocito |
=====================================
Bài 30: Viết chương trình in ra tam giác Pascal
=====================================
CÁC KHÓA HỌC:
1. Kỹ thuật lập trình căn bản
– Thông tin: tinyurl.com/LopHocITo-KTLTCanBan
– Đăng ký: tinyurl.com/DK-KTLTCanBan
2. Kỹ thuật lập trình nâng cao
– Thông tin: tinyurl.com/LopHocITo-KTLTNangCao
– Đăng ký: tinyurl.com/DK-KTLTNangCao
3. Phương pháp lập trình Hướng đối tượng
– Thông tin: tinyurl.com/LopHocITo-LTHuongDoiTuong
– Đăng ký: tinyurl.com/DK-LTHuongDoiTuong
4. Lập trình game với Unity
– Thông tin: tinyurl.com/LopHocITo-LapTrinhGame
– Đăng ký: tinyurl.com/DK-LapTrinhGame

Nguồn: https://missionaryoutreach.net/

Xem thêm bài viết khác: https://missionaryoutreach.net/cong-nghe/

Author

meeylandofficial@gmail.com

3 thoughts on “Bài tập lập trình C – Cấu trúc lặp – In ra tam giác Pascal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *