0 CommentsHướng dẫn định khoản Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200. Tài khoản 521 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 521, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bào tập tài khoản 521 – các khoản giảm trừ doanh thu.
1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

Nguồn: https://missionaryoutreach.net/

Xem thêm bài viết khác: https://missionaryoutreach.net/tong-hop/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *